نام ایرانی - شروع با پ نام دخترانه و پسرانه
زمان تقریبی مطالعه 2دقیقه

پارسا : پاکدامن ، زاهد 
پاکان : پاکها _ نامي کردي 
پاکتن : نيکو چهر پاکيزه تن
 پاکدخت : دختر پاک 
پانته آ : همسر آرتاداس که مادها او را به کورش هديه کردند امانپذيرفت 
پدرام : آراسته ، نيکو ، شاد 
پرشنگ : تابش ، آتشپاره 
پرتو : روشن ، تابش ، فروغ
پرستو : پرنده مهاجر 
پرويز : پيروز _ لقب خسرو دوم ، پادشاه ساساني 
پرديس : بهشت ، باغ و بستان 
پرهام : ازاشخاص بسيار ثروتمند در زمان بهرام گور 
پژمان : افسرده ، غمگين 
پژوا : بيم و هراس
پرنيا : پارچه حرير 
پشنگ : ميله آهني _ نام پدرافراسياب 
پروانه : حشره اي زيبا که خود را به شعله مي زند 
پروين : ثريا ، ستارگان کوچک نزديک به هم 
پري : فرشته ، جن ، همزاد 
پريچهر : زيبا روي _ نام زن جمشيد شاه
پريدخت : دختر پري ، همسر سام نريمان و مادر زال 
پريسا : همچون پري 
پرناز: پري ناز دار 
پريوش : پري روي ، فرشته روي 
پريا : کبوتر بال شکسته اي که به دنبال آشيانه مي گردد. 
پوپک : هدهد
پوران : جانشين ، يادگار 
پوراندخت : نام دختر خسروپرويز 
پوريا : پهلوان محمد خوارزمي ملقب به پورياي ولي 
پولاد : آهن سخت و کوبيده ، نام پهلوان ايراني زمان کيقباد 
پويا : رونده و دونده _ نامي کردي 
پونه : گياهي خوش عطر و بو که در کنار جويها مي رويد.
پيام : الهام ، وحي ، پيغام 
پيروز: کامياب ، فاتح ، نام چند نفر از پادشاهان ساساني 
پيمان : عهد ، قول وقرار _ عنوان اسامي مردان در فارسي دري 
پروشات در اوستایی به معنی بسیار شاد
پریزاد زن داریوش دوم هخامنشی
پورچیستا پردانش_دختر زرتشت_زن جاماسب
پانته آ شاهزاده ای که اسیر کورش بزرگ شد
پریساتیس همسر داریوش دوم و نام شاهزادگان
پارمیس دختر ارشد کورش بزرگ
پوریا از پهلوانان ایران زمین
پویان جستجو کننده راستی و درستی
پردیس باغ و بهشت _ واژه پارادیز انگلیسی از همین است
پریوش پریزاد _ پریسا _ پریداد _ پری تن
پُرشاد خواهر داریوش سوم هخامنشی
پری ویس دختری در ویس و رامین
پاپَک دبیر انوشه روان دادگر و بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی
پاردیک پدربزرگ ساسان بنوشته کتیبه کعبه زرتشت
پِدرام نبیره سام _ بدرود _ شادباش
پرهام از نامهای ایران باستان _ تازی شده اش ابراهیم
پِرشان از نامهای اوستایی به معنی رزمجو
پرشه جرقه _ دختر ایرانی
پروشات همسر داریوش دوم
 Givex رسانه ای جذاب اخبار و رویدادها کسب و کار سلامت حال خوب فرهنگ و هنر تکنولوژی خودرو خانه و دکوراسیون مد و لباس