این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :


بی خوابی و جریان انرژی بدن

بی خوابی و جریان انرژی بدن


زمان تقریبی مطالعه 3دقیقه
برای به جریان انداختن انرژی حیاتی مسدود شده ای که به بی خوابی می انجامد سنت تا ئوئیست ماساژ اندام را توصیه می کند این روشی ساده ومؤثر برای آرام کردن انرژی قلب و تقویت انرژی ریه ها و در نتیجه خوابی خوب است .
کار با دست و تجسم ذهنی 
سنت تائوئیست ماساژهای درمانی خاصی را كه بر پایة طب چینی استوار است آموزش می‌دهد. این روش ها در آموزشگاه های چینی و بیمارستان ها آموزش داده می شود. بدون اينكه زیاد وارد جزئیات شوید ماساژ اندام را یک بار امتحان کنید. این روش ها که چیزی میان تجسم و کار دستی است، برای كنترل جریان انرژِی در یکی از پنج اندام اصلی، یعنی کبد، قلب، طحال، ریه ها و کلیه ها به شما کمک می کنند. بنا به عقیده طب چینی ، بی خوابی اغلب به علت ازدیاد انرژی در مریدیان قلب به وجود می آید. ماساژ دادن این اندام برای منحرف کردن انرژی اضافه به شما کمک خواهد کرد.
جریان مفید انرژی 
  ابتدا دستان خود را که صاف بر روی یکدیگر قرار گرفته اند ، بالای شکم، جایی که استخوان جناغ سینه شروع می شود، قرار دهید. چشمان خود راببندیدو نفس های عمیق بکشید. 
  در نظر مجسم کنید جریان انرژی از دستانتان خارج و به قلب سرازیر می شود. 
  این انرژی را در حالی که در سینه تان پخش می شود و سپس قلب را در بر می گیرد احساس کنید. 
  به مدت چند دقیقه نفس عمیق بکشید و اندامی که این انرژی را برای بازسازی به درون می کشد، مجسم کنید.
  آیا می دانستید؟ 
 بنا به عقاید طب چینی ، بعضی از انواع بی خوابی ممکن است به دلیل نبود انرژی در مریدیان ریه به وجود بیاید. برای درمان این وضعیت می توان همان تمرین را انجام داد، ولی این بار باید دست ها را در سطح ریه ها، هر دست در یک طرف قفسه سينه، قرار دارد.
*نکات کلیدی 
* سنت تائوئیست تعدادي از ماساژ های اندام را تعلیم می دهد. 
* ماساژ اندام که عملی است میان کار با دست و تجسم، شامل فرستادن انرژی به اندام ها برای باز سازی آن هاست.
* انرژی قلب و، به ندرت انرژی ریه ، باعث بی خوابی می شوند.
 

این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :