این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :


قوی سیاه ، اندیشیدن و تصمیم

قوی سیاه ، اندیشیدن و تصمیم


زمان تقریبی مطالعه 2دقیقه

ساندی تایمز در سال 2009 اعالم کرد قوی سیاه یکی از دوازده کتاب اثرگذار بعد از جنگ جهانی دوم بوده است. این کتاب بعد از انتشار به سرعت توجه همگان را به خود جلب کرد به گونهای که 36 هفتۀ متوالی در فهرست پرفروشترین کتابهای نیویورک تایمز قرار گرفت. نسیم نیکالس طالب در این اثر شیوه های اندیشیدن و قضاوت کردن انسانها را به چالش ‏کشیده به طوری که ایده های او به سرعت به مباحث علمی و حرفهای راه یافته است. قوی سیاه در ایران نیز مورد توجه منتقدان و صاحبنظران قرار گرفته است و از آغاز انتشار تاکنون نشریه های مختلف به طرح محتوا و نقد و بررسی آن پرداخته اند.پروفسور نسیم نیکالس طالب، پژوهشگر و نویسندۀ لبنانی_آمریکایی و استاد فعلی انستیتوی پلی تکنیک دانشگاه نیویورک، علاوه بر فعالیتهای علمی و پژوهشی در زمینه کسب وکارهای مالی و تجاری نیز فعال بوده است. در عین حال او را بیشتر به خاطر کارهایش در حوزه های نظری احتمالات و عدم قطعیت می شناسند و صد البته با انتشار کتاب قوی سیاه بود که شهرتی جهانی یافت به گونهای که بسیاری نام او را در فهرست نظریه پردازان هزاره سوم قرار می دهند. خود او دربارۀ کتابش میگوید: ایدۀ من در کتاب قوی سیاه این است که مردم را مجبور سازم درباره ناشناخته ها و قدرت آنها تفکر و تأمل کنند، به ویژه درباره دسته معینی از رویدادها که نمی توانیم به تصور و خیال درآوریم، اما میتواند هزینه بسیار زیادی برایمان داشته باشد؛ رویدادهایی نادر، اما با تأثیری عظیم. قوی سیاه می تواند رویدادی منفی مثل بحران بانکداری باشد و یا رویدادی مثبت مانند فن آوری ها نو. در واقع نسیم نیکالس طالب سعی می‌کند نوع نگاه و شیوۀ اندیشیدن ما ً را تغییر دهد و الگوهای رایج را به چالش بکشد. مطالعه آن به مانند محتوای آن نیاز به تأمل و تعمق دارد و طبیعی است که خواننده باید وقتهای خاصی برای آن خواندن اختصاص دهد تا سفری چالش انگیز را در مطالعه این کتاب تجربه نماید. 


این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :