این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :


چیدمان اتاق ها و فنگ شویی

چیدمان اتاق ها و فنگ شویی


زمان تقریبی مطالعه 3دقیقه
فنگ شویی (Feng shui) نظم و ترتیب باستانی چینی است که بر پایۀ هماهنگی انرژی به عنوانِ شکلی از «دارو» یا درمان پایه ریزی شده است. اصول اساسی آن را می توان برای بهبود الگوهای خواب و اجتناب از بروز اختلال در  اتاق به کار برد.
هماهنگی انرژی
فنگ شویی را می توان در همۀ قسمت های منزل به کار گرفت ، از جمله مکان و موقعیت به همراه چیدمان داخلی و قرار گرفتن درها و پنجره ها. به عقیدۀ چینی ها، خانه ای که در آن زندگی می کنیم تأثیر فراوانی در سلامت و تعادل درونی ما دارد،و در نتیجه بر خواب ما نیز اثر می¬گذارد. تفکر سنتی چینی بر ان امر پافشاری می کند که انرژی به صورت فراگیر در اطراف ما وجود دارد و ما را احاطه کرده است. آنان می¬گویند انرژی در همۀ اعضای زنده وجود دارد و در محل زندگی ما در جریان است. فنگ شویی انرژی درون خانه را، مانند همان کاری که طب سوزنی روی بدن انجام می¬دهد، منظم و مطلوب می سازد.
اتاق خواب مطلوب
زوایای تیز: از اسباب و اثاث دارای اشکالی با زوایای تیز اجتناب کنید، چرا که آن ها انرژی منفی خود را به همراه دارند. این امر، بویژه اگر سر زوایا رو به تختخواب قرار گرفته باشند، بیشتر اهمیت دارد. 
گیاهان خانگی: اگر به گیاهان علاقه دارید از انواع ان که برگ های گرد دارند انتخاب کنید و آن ها را در موقعیت غربی یا جنوب غربی، جایی که بیشترین تأثیر را در تحریک خواب دارند، قرار دهید.
پرده ها: پرده های دو برابر ضخیم تر را انتخاب کنید. پارچۀ ضخیم جریان انرژی را آرام تر می کند، و به هنگام خواب، علاوه بر جلوگیری از نور و صدای بیرون به شما آرامش می بخشد.
آینه ها : همۀ آینه ها را بویژه آن هایی که روبه روی تختخواب قرار دارند، از اتاق خواب خارج کنید. آن ها انرژی حیاتی فرد خوابیده را منعکس و احساسات منفی را بازتاب می کنند ، که ممکن است هنگام خواب پراکنده شوند.
سطوح صاف و مواد سخت: از به کار بردن مرمر و شیشه در اتاق خواب بپرهیزید چرا که آن ها جریان انرژی را بیشتر می کنند و می توانند باعث اختلال در خواب شوند.
 
•••آیا می دانستید؟
>فنگ شویی به ایجاد توازون میان یین و یانگ، دو عامل مکمل که انرژی حیاتی را می سازند، کمک می کند.
> یین، زنانه، تاریک، مایع، منفعل و سرد است، در حالی که مکمل آن یانگ، مردانه، روشن ، جامد، فعال و گرم است.
* نکات کلیدی
* فنگ شویی جریان یافتن انرژی درون خانه را هماهنگ می¬کند.
*برای خوب خوابیدن لازم است انرژی را ملایم کنید.
*از آینه ها ، زوایای نوک تیز، اشیای تیز، سطوح صاف و مواد سخت اجتناب کنید.
 

این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :