این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :


بوگاتی و شاهکاری به نام57 SC Atlantic La Voiture

بوگاتی و شاهکاری به نام57 SC Atlantic La Voiture


زمان تقریبی مطالعه 1دقیقه

دیروز بوگاتی از مدل شاهکار خود با نام  57SC Atlantic La Voiture در نمایشگاه خودروی ژنو رونمایی کرد ، این خودرو در واقع به دنبال زنده کردن یاد جد قدیمی خود است با همین نام . 


بوگاتی و شاهکاری به نام57 SC Atlantic La Voiture
بوگاتی و شاهکاری به نام57 SC Atlantic La Voiture
بوگاتی و شاهکاری به نام57 SC Atlantic La Voiture
بوگاتی و شاهکاری به نام57 SC Atlantic La Voitureاین مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :