این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :


اتوژنیک  و آرامش و خواب

اتوژنیک و آرامش و خواب


زمان تقریبی مطالعه 3دقیقه
آموزش اتوژنیک را امتحان کنید
آرامش هم زمان بدن و ذهن قانون اصلی همة روش های آرامش است. آرامش اتوژنیک فرد را قادر می سازد به حالت آرامش کامل برسد. این روش ساده را ، که هر کسی می تواند انجامش دهد، هر روز برای دستیابی به خواب بهتر به انجام رسانید .
 
آرامش، راحتی و استقامت  
اتوژنیک را که پزشک آلمانی، یوهانس شولتس ( gohannes  Schultz ) (  1884– 1970) در اوایل قرن بیستم پایه گذاری کرد، روشی کامل برای رسیدن به آرامش است که در سایة آن به خواب دست یابیم. این روش به شما در از بین بردن افکار حُزن آور ، آرام کردن بدن و تعادل بخشیدن به احساسات کمک می¬کند. از نظر شولتس فرد مجموعه ای جسمانی و روانی است. او اعتقاد داشت که این دو ارتباط فراوانی با یکدیگر دارند، اعتقادی که در آن زمان عقیده ای انقلابی به شمار می رفت. برای تمرین آزمون های اتوژنیک تنها به مکانی آرام، موقعیتی راحت و کمی پشتکار و استقامت نیاز است. این تمرین ها را سه بار در روز و هر بار به مدت ده دقیقه انجام دهید.
شش تمرین برای بهبود بخشیدن خواب 
در جایی تاریک و آرام دراز بکشید . شش تمرین است که باید پشت سر هم انجام دهید. هر بار باید روی احساس خود متمرکز شوید و آن را با گفتن یکی از عبارات بسیار مهم زیر به خود تثبیت کنید : 
1 (( من کاملا آرام هستم )) 
2 (( می تونم حس کنم بدنم سنگین می شود)) سعی داشته باشید این سنگینی را در شانه ها ، بازوان، بدن و پاهایتان حس کنید. 
3 (( بدن من گرم است )) این گرما را در سراسر بدنتان مانند تمرین قبلی، حس کنید. 
4 (( حس می کنم قلبم آرام می تپد .)) ضربان قلب خود را حس کنید . 
5 (( می توانم نفس کشیدن خود را حس کنم .)) ریه های خود را در حالی که با هر تنفس بالا و پایین می روند حس کنید.
6 (( می توانم هوای خنک را در پیشانی خود حس کنم .)) هوای خنکی را که از روی پیشانی می گذرد حس کنی.
سپس ساق پاهایتان را کمی دراز کنید و نفس عمیق بکشید.می توانید چشمان خود را باز کنید و به واقعیت باز گردید یا آن ها را بسته نگه دارید و بخواب بروید.
••• آیا میدانستید؟
> زمانی که عادت کردید این احساسات جسمی را با این روش به دست آورید و آن ها را به وسیلۀ عبارت مهم در خود تثبیت کنید، با حک کردن این کلمات در ضمیر نا خود آگاه خود، به محض شنیدن آن ها احساس گرما، آتش و طراوت به شما دست خواهد داد. این تمرین ها شما را قادر می سازد بدون توجه به اینکه کجا هستید و کسی متوجه شود، به آرامش دست یابید.
* نکات کلیدی 
*روش آموزش اتوژنیک روشی ساده و عملی برای کسب آرامش است.
* شش تمرین آن برای خواب فوری به شما کمک می کند .
* پس از مدتی میتوانید هر وقت که خواستید، بدون اینکه کسی متوجه شود از این روش برای بدست آوردن آرامش استفاده کنید.
 

این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :