این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :


آیا فقر شما را تهدید می کند؟

آیا فقر شما را تهدید می کند؟


زمان تقریبی مطالعه 3دقیقه
سواد اقتصادی: برخی از افراد سواد کافی اقتصادی ندارند برخی از آنها دانشگاه می روند ولی حتی اصطلاحات ابتدایی اقتصادی را هم نمی دانند اقتصاد به معنای مدیریت خانه یا مدیریت منابع ، یعنی مدیریت داراییها تعریف می شود . مدیریت به این معنا می باشد که مسوول بقا و موفقیت به ویژه در برابر چالش های سنگین هستید، مدیریت اقتصادی به این معناست که شما باید در بازار هجومی پول در آورید . 
 
 طرز تصور بسته نسبت به بودجه :صرف تمام وقتتان با سعی برای بودجه بندی پول به ویژه بودجه بندی هزینه ها راهی می باشد که تضمین میکند که هرگز پول نخواهید داشت پدرتان به شما گفته می باشد که یک تومان پول صرفه جویی شده یک تومن در آمد می باشد ولی این طور نیست یک تومن پول ، یک تومن پول می باشد . داشتن یک ذهن بلوکه شده و بسته نسبت به بودجه به این معناست که شما در دفاع بازی می کنید نه در حمله . 
 
 وضع بهتر جامعه: این ایده که سیاستمداران می توانند طبقه متوسط یعنی شما را نجات دهد در پنجاه سال گذشته امتحان پس داده می باشد آزمایش شده می باشد و وعده داده می باشد ولی در نهایت شکست خورده می باشد ، تقریبا تمام ،نما گرهای اقتصادی بدتر شده اند، اگر سیاستمداران می توانستد طبقه متوسط را نجات دهد این کار را انجام می دادند . 
 
 سردی مالی: انسانها نسبت به پول سرد و بی احساس شده اند اگر به پول دقت نکنید نمی توانید عاشقش شوید، بپذیرید همین الان از نظر مالی کجا قرار دارید و آغاز کنید به پولتان دقت و مراقبت نشان دهید ،عمل کردن به گونه ای که مشکلی وجود ندارد،بلکه آن را بدتر می کند ،من وهمسرم هر هفته صرفه نظر از وضعیت مالیمان یک جلسه به بحث درباره موضوع پول اختصاص می دهیم . 
 
 مشکلات حق و شان: بی علاقه گی و ذوست نداشتن مشاغلی که هیچ کس دیگر دوستشان ندارد علت پول نداشتن انسانهاست مساله حق و شان فقط مختص انسان های سطح اقتصادی پایین تر نیست ،چون همه مشاغل تا سطح بالاتر را حاوی می شود ، هر کس می خواهد عضو هیئت مدیره ، مدیر عامل ،مدیر یا نویسنده باشد، خوب که چی؟ درنهایت یک نفر باید کار فروش را انجام دهد . 
 
مقایسه کردن : این ایده که وضعیت مالیتان از یک انسان گرسنه بهتر ایست اصلا وضع مالیتان را بهتر نمی کند . این ایده ها به این علت می باشد که با مقایسه کردن با کسانی که وضعیتشان بدتر می باشد تلاش میکنید که وضعیت مالیتان را پذیرفته و توجیه کنید ، این یک خود کشی مالی می باشد . 

این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :