این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :به دنبال اعتماد به نفس هستید؟


زمان تقریبی مطالعه 3دقیقه
اعتماد به نفس واقعی هیچ ارتباطی به رویدادهای ظاهری زندگی شما ندارد . اعتماد به خویش به خاطر آنچه که انجام می‌دهید به وجود نمی‌آید، بلکه به‌دلیل باورتان به توانایی درونی خود می باشد که شما را قادر می‌سازد تا آنچه را که می‌خواهید انجام دهید . 
هنگامی از نظر رفتاری به خود اعتماد دارید، مطمئن هستید که هر آنچه لازم می باشد را تا سرحد توانایی خود انجام می‌دهید تا زندگی‌تان و سعی‌های‌تان را به جایی برسانید که می‌خواهید . 
 
باور به توانایی خود در عمل کردن 
مثلا اگر در آرزوی آن هستید که کسب و کار خود را آغاز کنید، دست به کار می‌شوید تا به این هدف دست یابید، نه اینکه برای ۵ سال آینده فقط راجع به آن حرف بزنید . شما به خود اعتماد می‌کنید تا طرح برنامه‌ی شغلی را بریزید، اطمینان می‌کنید که می‌توانید اداره کسب و کار خود را فرا بگیرید و یک مبدا زمانی را بنا می‌کنید که شروع و توسعه کسب و کارتان را مشخص می‌کند . 
 
اطمینان به توانایی خود در دنبال کردن کارها :
آیا تا به حال کارهایی را آغاز کرده و خیلی ساده آنها را ناتمام رها کرده‌اید؟ آیا درگیر کارهای زیادی می‌شوید، تا حدی که نمی‌توانید هیچکدام را به طور کامل انجام دهید؟ بسیاری از ما قدم‌های اولیه برای رسیدن به هدفی را برمی‌داریم،‌ اما قبل از به انجام رساندن آن امر متوقف می‌شویم، چون می‌ترسیم پیش برویم یا دست‌پاچه می‌شویم و یا شاید به خاطر اینکه بی‌برنامه‌ایم و تمرکز نداریم نمی توانیم آنرا انجام دهیم . معنی اعتماد به خود در رفتار این‌ست که نه تنها امور مهم را برنامه ریزی و آغاز خواهیم کرد، بلکه آنها را دنبال کرده و به انجام می‌رسانیم . 
 
باور به توانایی خود در عبور از موانع :
بعضی از ما خیلی خوب در مسیر زندگی‌مان پیش می‌رویم، ولی هنگامی به مانعی برمی‌خوریم از حرکت باز می‌ایستیم . هر مسیری که ارزش پیمودن داشته باشد، پر از مانع خواهد بود . پس اعتماد به خود در زمینه رفتار متضمن باور به توانایی خود در رویارویی با موانع است . این به آن معنی می باشد که، هنگامی به امری مشکل یا مانعی در مسیر خود برخورد می‌کنید، نمی‌نالید که : « وای خدای من!» و به پرخوری روی نمی‌آورید، یا چند روز آینده را بستری نمی‌شوید . در عوض خواهید گفت:« آها! یک مانع! انتظارش را داشتم!»و تمام نیروی خود را متمرکز می‌کنید . 
 
 باور به توانایی خود برای درخواست کمک :
اکثر ما تصور می‌کنیم که خودمان باید به تنهایی آرزوهای‌مان را برآورده کنیم، و اگر تقاضای کمک کنیم، موفقیت‌مان چندان به‌حساب نمی‌آید . این یکی از بدترین راه‌های جلوگیری از پیشرفت و احساس اعتمادتان است . من قبلا خیلی مرتکب این اشتباه می‌شدم غر می‌زدم که: « نمی‌توانم روی کسی حساب کنم . یعنی به کسی اجازه نمی‌دادم که به من کمک کند . هیچ مسوولیتی را رد نمی‌کردم . در نتیجه ناخشنود، بسیار پرکار و عبوس بودم . هنگامی دریافتم که اعتماد به نفس رفتاری یعنی به خود اعتماد داشته باشم که در موقع لزوم درخواست کمک کنم، برای طلب حمایت، به دیگران نزدیک شدم . پیشامد خارق‌العاده‌ای رخ داد: کار و بارم ۱۰۰ درصد پیشرفت کرد . 

این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :اعتماد به نفس واقعی هیچ ارتباطی به رویدادهای ظاهری زندگی شما ندارد . اعتماد به خویش به خاطر آنچه که انجام می‌دهید به وجود نمی‌آید، بلکه به‌دلیل باورتان به توانایی