این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :


آیا دلار بخریم ؟

آیا دلار بخریم ؟


زمان تقریبی مطالعه 3دقیقه
خرید دلار و حفظ ارزش پول شاید سریعترین راه حلی است که به فکر ما می رسد اما بهتر است نظرات اقتصاددانان کشور را نیز بشنویم در این مطلب نظرات دکتر ادیب ، اقتصاددان صاحب نظر کشور را در مورد دلایلی که ممکن است دلار گرانتر یا ارزانتر شود را با هم مرورو می کنیم : 
 
دو علت گران شدن دلار در آینده :  
 
١_افزایش نرخ ارز فقط وقتی ممکن است که صادرات نفت از یک میلیون بشکه کمتر شود و  به میزانی که صادرات از یک میلیون بشکه کمتر شده باشد دلار گران تر میشود ( صادرات نفت اکنون از محل تولید در داخل و نه انبار های چین یک میلیون بشکه در روز است )
 
٢_دلار  وقتی گران میشود که قیمت نفت از بشکه ای ۶٠ دلار کمتر شود و به میزانی که نفت ارزان تر شود ، دلار گران تر میشود 
 
پنج علت ارزان شدن دلار در آینده :
 
١_اگر بانکها ورشکست شوند دلار ارزان میشود 
٢_اگر یارانه انرژی حذف شود دلار ارزان میشود 
٣_اگر اقتصاد امریکا سقوط کند دلار در بازار جهانی ارزان میشود ( با ایران اشتباه نشود)
۴_اگر ایران و امریکا توافق کنند دلار ارزان میشود 
۵_ قبل از توافق نیز اگر دلار به سقف انتظارات تورمی مردم برسد ارزان میشود 
 
نکته :
سفته باز می تواند بدون کاهش صادرات نفت و قیمت نفت ، دلار را گران کند اما طول عمر نخواهد داشت سفته باز نمی تواند میانگین ماهانه نرخ ارز را با سفته بازی بالا ببرد بدون اینکه صادرات نفت کمتر شده باشد و یا قیمت نفت کاهش یافته باشد ( میانگین ماهانه را با قیمت روزانه دلار اشتباه نکنید )
 
جمع بندی عجیب : 
در کوتاه مدت افزایش قیمت کالاهای وارداتی بیشتر از افزایش قیمت ارز است 
 
هشدار ریسکی : 
١_فردی می گفت سهامی را خرید و ٣٠٠ درصد سود کرد و بعد دستور فروش به کارگزار داد و نخریدند تا سود او به ١٠٠ درصد کاهش یافت 
٢_وارد معامله ای که اگر خواستید بفروشید با ١٠ درصد ضرر کسی نمی خرد نشوید 
٣_اگر دلار خریدید و ده درصد ضرر کردید از معامله دلار خارج شوید 
۴_با بیش از ٣٠ درصد دارایی خود وارد یک معامله نشوید ریسک تمرکز دارد 
۵_اگر اصول فوق را رعایت کردید و وارد معامله دلار شدید حداکثر ٣ درصد از کل دارایی خود را از دست داده اید 
 
نتیجه گیری اول  :
فقط با رعایت اصول پنج گانه فوق وارد معاملات دلار شوید در این صورت بیش از ٣ درصد دارایی خود را از دست نمی دهید 
نتیجه گیری دوم : وارد معاملاتی که نتوانید حد ضرر ده درصدی را اعمال کنید نشوید 
 
تعریف سقف انتظارات تورمی مردم :
 
سقف انتظارات تورمی مردم ، عدد ثابتی ندارد و به حجم صادرات نفت و قیمت نفت بستگی دارد ؛ هر چه حجم صادرات نفت کمتر شود یا قیمت نفت ارزان تر شود سقف انتظارات در مورد دلار بالاتر می رود 
 
خریداران دلار چه کسانی هستند ؟ 
کسی که دلار می خرد تا گران تر شود دارد روی کاهش صادرات نفت یا کاهش قیمت نفت ؛ شرط بندی می کند 
 

این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :